วันครบรอบ 4 ปี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ROV แจกฮีโร่ใหม่ เเละ item